สายโทรศัพท์
สายโทรศัพท์

ราคาสายโทรศัพท์

สายโทรศัพท์ชนิดแบน

ขนาด ความยาว 26 AWG
2C 100 เมตร 320.-
4C 100 เมตร 546.-
6C 100 เมตร 905.-
8C 100 เมตร 1230.-
Jumper 0.5 200 เมตร 645.-
Jumper 0.65 200 เมตร 935.-

 

สายโทรศัพท์ภายในอาคารชนิดกลม

ขนาด ความยาว 24 AWG (0.5) 22 AWG (0.65)
2C 100 เมตร 305 445.-
3C 100 เมตร 466 710.-
4C 100 เมตร 542 882.-
6C 100 เมตร 830 1328.-

 

สายโทรศัพท์เคเบิ้ล ชนิดคู่สาย

ขนาด ความยาว 24 AWG (0.5) 22 AWG (0.65)
4 100 เมตร 1,463.- 2,206.-
5 100 เมตร 1,777 2,667.-
6 100 เมตร 2,077 3,069.-
10 100 เมตร 3,300 5,113.-
12 100 เมตร 3,900 6,026.-
15 100 เมตร 4,668 Call
16 100 เมตร 5,212
20 100 เมตร 6,643
25 100 เมตร 7,566 11,995.-
50 100 เมตร 20,963.-

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here