สายโทรศัพท์

สายโทรศัพท์ ราคาถูก

สายโทรศัพท์ราคาถูก ,สายโทรศัพท์บ้าน ,สายRJ11 ,สายโทรศัพท์สำนักงาน ,สายโทรศัพท์ 100 เมตร , สายโทรศัพท์กลม , สายโทรศัพท์แบน ,สายโทรศัพท์สีขาว

ราคาสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ TIEV,TPEV,AP,FIG8

ราคาสายโทรศัพท์ภายนอก
สายโทรศัพท์ ราคาเมตรละ
สายโทรศัพท์ราคาถูก
สายโทรศัพท์ ซื้อที่ไหน
ขายสายโทรศัพท์เก่า
ราคาสายโทรศัพท์ 4 core
สายโทรศัพท์ภายใน
สายโทรศัพท์บ้าน เมตรละ

คู่สายเคเบิลโทรศัพท์

สายโทรศัพท์ 4 core คือ

ตารางสายโทรศัพท์

การนับคู่สาย fiber optic

การอ่านรหัสสีคู่สายโทรศัพท์

การ หา คู่สายโทรศัพท์

คู่สายโทรศัพท์ คือ อะไร

การเข้าสายโทรศัพท์ 4 core

สายโทรศัพท์ ภายใน Station-Wire ( TIEV ) 
คู่สาย 2 C 100 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 385- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 545-
คู่สาย 3 C 100 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 510- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 750-
คู่สาย 4 C 100 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 625- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 935-
คู่สาย 4 C 100 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 760- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 1,160

คู่สาย 6 C 100 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 885- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 1,400-

เคเบิ้ล สายโทรศัพท์ภายใน ( TPEV ) 
4 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 19- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 26-
5 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 22- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 31-
6 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 25- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 35-
8 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 33- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 48-
10คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 37- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 55-
15คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 54- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 81-
20คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 68- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 104-
25คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 83- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 128-
30คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 104- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 155-
40คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 140- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 205-
50คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 160- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 250-
100คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 310- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 480-

200คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 AWG ราคา 600- ขนาด 0.65-22 AWG ราคา 945-

เคเบิ้ล สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว ( FIG-8 ) 
6 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 96- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 114-
10 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 114- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 140-
15 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 136- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 172-
20 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 158- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 198-
25 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 172- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 225-
30 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 194- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 260-
50 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 268- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 375-
100 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 448- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 665-
150 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 630- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 965-

200 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 FA ราคา 845- ขนาด 0.65-22 FA ราคา 1,275-

เคเบิ้ล สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน ( AP ) 
10 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 62- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 79-
15 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 79- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 107-
20 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 92- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 132-
25 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 110- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 152-
30 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 132- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 180-
50 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 185- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 272-
100 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 355- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 525-
150 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 500- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 785-

200 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.5-24 EA ราคา 675- ขนาด 0.65-22 EA ราคา 1,030-

สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน ( AP ) 
10 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 130
15 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 170-
20 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 210-
25 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 240-
30 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 280-
50 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 420-
100 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 770-
200 คู่สาย 1 ม. ขนาด 0.65-22 EB ราคา 1,450

สายโทรศัพท์อื่น ๆ ด้านล่าง 

Showing 1–4 of 8 results

0แฟนคลับชอบ
151ผู้ติดตามติดตาม

Recent Posts

สว่าน

สายไฟ

error: